Kvalita overená rokmi

Produkty

Laboratórne chemikálie.


1. Laboratórne chemikálie
2. Normanály
3. Rozpúštadlá
4. Podvarové minerálne kyselinyVážení zákazníci, ponuku produktov budeme postupne dopĺňať a rozširovať.
V priloženom pdf súbore Vám ponúkame prehľadný zoznam chemikálií v našej ponuke. Zoznam chemikálií je abecedne usporiadaný a pri každej položke zoznamu je uvedené množstvo, v akom je daná chemikália predávaná.

Našu ponuku normanál si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

Univerzálne rozpúšťadlá MULTISOLVENT® španielskej výroby (resp. ANASOLV-V výrobca Analytika s.r.o. Praha) sa vyznačujú vysokým stupňom čistoty a môžu sa tak nahradiť rozpúšťadlá kvality p.a., špeciálne rozpúšťadlá HPLC-grade, UV spectroscopy- grade a rozpúšťadlá pre bezvodú titráciu podľa Karl-Fichera. Zárukou akosti je norma ISO 9002, ktorej všetky ponúkané rozpúšťadlá MULTISOLVENT® vyhovujú. Rozpúšťadlá MULTISOLVENT® sa dodávajú v sklenených 2,5-litrových fľašiach. V priloženom pdf súbore nájdete prehľadný zoznam rozpúšťadiel pre rez reziduálnu analýzu, rozpúšťadlá MULTISOLVENT®.

Kyseliny sú distribuované v obaloch s minimálnou vyluhovateľnosťou nečistôt (bórosilikátové sklo, špeciálne HDPE obaly) Analpure SD – obchodný názov pre ultračisté, podvarovo destilované kyseliny od firmy Analytika, s.r.o. Praha Superpure – obchodný názov pre ultračisté, podvarovo destilované kyseliny od španielskej firmy Carlo Erba Reagenti. Kyseliny sú vybavené príslušným atestom kvality. Zoznam podvarových minerálnych kyselín Vám ponúkame v priloženom pdf súbore.