Kvalita overená rokmi

Produkty1. Teplomery, hustomery, liehomery a ostatné areometreVážení zákazníci, ponuku produktov budeme postupne dopĺňať a rozširovať.Ponúkame Vám hustomery pre všeobecné účely, hustomery na ropu a výrobky z ropy, hustomery na mlieko, areometre na lieh, muštomery, cukromery, cukromery pivovarské, vínomer, areometre pre špeciálne použitie, autohustomery