pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Kontakty

ITES
Obchodné oddelenie:
tel.: +421/57/4431139, 4461961
e-mail: obchod@ites.sk

Technická príprava výroby laboratórneho nábytku:
tel.: +421/57/4880517
nabytok@ites.sk

Sklad nábytku:
tel.: +421/57/4880516

Sekretariát:
tel.: +421/57/4462139
e-mail: ites@ites.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259, IČ PRE DPH: 2020527817

Adresa prevádzky:
ITES Vranov, spoločnosť s ručením obmedzeným
Ul. Božčická 370, 094 13 Dlhé Klčovo

Poštová adresa:
Čemernianska 137
093 03 Vranov nad Topľou
Slovenská republika