Kvalita overená rokmi

Laboratórne plasty a pomôcky
Laboratórne plasty a pomôcky


Laboratórny stojan ITES


1. Plasty odmerné
2. Plasty laboratórne
3. Fľaše a nádoby
4. Skúmavky
5. Cryoware
6. Plasty jednorázove
7. Zátky a uzávery
8. Kovové pomôcky
9. Ostatné pomôcky
10. Odber vzoriek
11. Testovacie prúžky a kity