pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Služby

Predprojektová prípravaV spoločnosti ITES Vranov, s r. o. ponúkame odborné poradenstvo pri zariaďovaní laboratórií laboratórnym nábytkom. Na požiadanie Vám spracujeme projekt umiestnenia médií - vody, odsávania, zemného plynu, elektriny a iných plynných prívodov aby spĺňali všetky bezpečnostné požiadavky a plne korešpondovali s vybavením moderného laboratória.

Zároveň Vám ešte pred realizáciou vypracujeme efektné pôdorysné a 3D štúdie umožňujúce lepšiu orientáciu vo Vašom budúcom laboratóriu.