pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites

Služby

Analytika


Vo vlastnom vodohospodárskom laboratóriu pre Vás uskutočníme analýzy povrchových a odpadových vôd, pričom zabezpečíme aj odobratie vzorky vody zo zdroja. Môže ísť o základný fyzikálno-chemický rozbor, NEL, PAL.