pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Laboratórny nábytok


Vyrábať a ponúkať laboratórny nábytok na profesionálnej úrovni si vyžaduje predovšetkým poznať podmienky laboratórnej praxe, mať znalosti o pôsobení chemických činidiel na používané konštrukčné materiály a samozrejme zosúladiť ergonómiu, funkčnosť a dizajn laboratórneho nábytku tak, aby užívateľovi priniesol čo najvyššiu úžitkovú hodnotu pri optimalizácii využitia priestoru.
My v spoločnosti ITES Vranov, s r. o. vychádzame pri konštrukcii laboratórneho nábytku z dlhoročných skúseností v oblasti laboratórií a z poznatkov nadobudnutých pri práci vo

vlastnom vodohospodárskom laboratóriu. Laboratórium nám umožňuje otestovať každý materiál, ktorý ponúkame, najmä jeho fyzikálno-chemickú odolnosť a to nielen pri zavádzaní nových konštrukčných hmôt, ale aj pri pravidelnej kontrole kvality rozhodujúcich vstupných materiálov. Znalosť laboratórnej praxe je veľmi dôležitým faktorom pri navrhovaní a vývoji konštrukčných riešení laboratórneho nábytku. Sledovaním technických inovácií a účasťou na medzinárodných výstavách sa snažíme prichádzať s novými materiálmi a riešeniami, ktoré umožnia zvýšiť úžitkovú hodnotu nami vyrábaného nábytku a vytvoria pre našich zákazníkov lepšie pracovné prostredie..

1. Laboratórne digestory
2. Laboratórne stoly mokré
3. Laboratórne stoly pracovné
4. Laboratórne úložné skrine
5. Bezpečnostné skrine


Digestory našej konštrukcie sú jedinečné v tom, že nikdy nekorodujú, nakoľko v nich nie je použitý kov. Vyznačujú sa vysokou variabilitou a odolnosťou pri laboratórnej praxi.

Certifikované podľa EN 14175.

Laboratórne digestory ITES typ II. sú vybavené najmodernejšími technológiami vrátane elektrického zdvihu čelnej clony, systému samozatvárania čelnej clony či prechodu do úsporného režimu. Pre Váš komfort a bezpečnosť.

Certifikované podľa EN 14175.

Neustály vývoj a konštrukčné napredovanie nám umožnili vyrobiť pre našich zákazníkov rôzne špeciálne digestory presne zodpovedajúce ich požiadavkám. Sme pripravení plniť aj tie Vaše.

V prevedení ako jednostranné alebo centrálne stoly s plnou výbavou - skrinky, výlevky, armatúry na vodu, plyn, elektrickými zásuvkami, úložnými policami, pričom môžu byť doplnené o ďalšie ľubovoľné prvky - plynné médiá, bezpečnostné očné sprchy, lokálne odsávacie jednotky či rôznu špeciálnu výbavu na požiadanie zákazníka.

Certifikované podľa EN 13150.

ITES ponúka širokú škálu médií prostredníctvom mediálnych stĺpov s možnosťou osadenia elektrických zásuviek, vody, plynných médií či lokálnych odsávacích jednotiek. Police s bezpečnostným sklom Vám poslúžia ako úložný priestor pre agresívne kyseliny bez toho, aby Vám zanechávali škvrny na ich povrchu.

Certifikované podľa EN 61010-1.

V štandardnej konštrukcii na pevných kovových "C" alebo "H" podstavách sú spoľahlivé pre Vaše laboratórne či meracie prístroje. Môžu byť upravené na prácu s chemickými látkami a to vhodným výberom pracovnej dosky.

Certifikované podľa EN 13150.

Váhové stoly ITES štandard alebo ITES profi poskytujú spoľahlivú ochranu pre analytické váhy alebo citlivé mikroskopy proti nežiadúcim otrasom z okolia. Ako celý rad laboratórneho nábytku ITES sú tiež vyrábané na mieru.

Certifikované podľa EN 13150.

Laboratórne stoly ITES sú navrhované a vyrábané presne podľa požiadaviek užívateľov. Preto naša spoločnosť má vo svojej ponuke aj špeciálne stoly, ktoré sú častokrát vyrobené ako jediný kus.

Laboratórne skrinky nízke konštrukcie ITES majú vysokú variabilitu. Môžu mať ľubovoľné rozmery priamo podľa Vašich požiadaviek, nastaviteľné nohy alebo kvalitné kolieska s brzdou. Používajú sa ako podstava pracovnej dosky alebo samostatne stojace úložné jednotky.

Certifikované podľa EN 14727.

Otvorené, dverové či s bezpečnostným sklom. Nástenné skrinky ITES nájdete v priloženom .pdf súbore.

Certifikované podľa EN 14727.

Veľkorysý úložný priestor pre laboratórne sklo, pomôcky ako aj pre dokumentáciu či iný účel, to predstavujú laboratórne skrine ITES, pričom môžu byť vyrobené vo viacerých alternatívach, napr. 4 dverové, s nadstavbou a pod.

Certifikované podľa EN 14727.

Špičkové bezpečnostné skrine na horľaviny certifikované podľa normy EN 14470-1 a na tlakové fľaše certifikované podľa normy EN 14470-2 Vám zabezpečia bezpečné uskladnenie nebezpečných látok.

Pre uskladnenie vysoko korozívnych kyselín ako napr. HCl sme vyvinuli špeciálne bezpečnostné skrine, ktoré sú bez použitia kovu úplne odolné agresívnym látkam, ktoré spôsobujú koróziu kovov.