pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites

Ostatné

Obchodné podmienky


Spôsob objednania


Spoločnosť ITES Vranov, s r. o. prijíma len objednávky v písomnej forme a to cez e-mail, fax alebo klasickou poštou. Na objednávkach uvádzajte prosím katalógové číslo produktu alebo ...

Záručné a platobné podmienky


Spoločnosť ITES Vranov, s r. o. poskytuje na produkty záručné lehoty podľa zákona. Podmienkou je dodržiavanie záručných podmienok a účelu, na ktorý má objednaný tovar slúžiť.Na laboratórny nábytok poskytujeme záruku ...

Všeobecné obchodné podmienky


Prosíme Vás, prečítajte si nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky 1. Všeobecné obchodné podmienky 1.1 Tieto všeobecné obchodné, záručné a servisné podmienky (ďalej len ...