pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Služby

Školy


Vyzerá laboratórium na Vašej škole podobne? Nie ste s tým spokojní?. Jednoducho to zmeňte. My Vám pomôžeme, aby vyzeralo takto. Fotografie z laboratória ...

Dovoz tovaru


Komplexná dodávka tovaru patrí medzi naše priority. Preto spoločnosť ITES Vranov, s r. o. ponúka svojím zákazníkom dovoz objednaného tovaru vlastnou dopravou priamo do miesta určenia. Za túto službu si ...

Inštalácia


V prípade, že si u nás objednáte laboratórny nábytok či digestory, jeho inštaláciu Vám zabezpečíme vlastnými pracovníkmi. Týmto spôsobom Vám garantujeme kvalitu vykonanej práce a preberáme záruky za vykonané dielo. ...

Analytika


Vo vlastnom vodohospodárskom laboratóriu pre Vás uskutočníme analýzy povrchových a odpadových vôd, pričom zabezpečíme aj odobratie vzorky vody zo zdroja. Môže ísť o základný fyzikálno-chemický rozbor, NEL, PAL.

Predprojektová príprava


V spoločnosti ITES Vranov, s r. o. ponúkame odborné poradenstvo pri zariaďovaní laboratórií laboratórnym nábytkom. Na požiadanie Vám spracujeme projekt umiestnenia médií - vody, odsávania, zemného plynu, elektriny a iných plynných ...

Nebezpečné odpady


Zabezpečíme pre Vás zber a likvidáciu nebezpečných odpadov. Ako oprávnená osoba budeme od Vás v pravidelných intervaloch odoberať obaly od chemikálií, tuhé nebezpečné odpady, tekuté nebezpečné odpady, zariadime ich odvoz, ...