pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

O firme

História firmy.

Spoločnosť ITES Vranov, s r. o. bola založená v roku 1993 s pôvodným zameraním na vykonávanie analýz povrchových a odpadových vôd vo vlastnom vodohospodárskom laboratóriu. Reagujúc na potreby trhu, rozšírila spoločnosť svoju činnosť na oblasť distribúcie laboratórneho vybavenia – laboratórne sklo, laboratórna a technická chémia, filtračné papiere, laboratórna prístrojová technika, laboratórne plasty a pomôcky a ďalšie potreby pre laboratórium. Keďže od samého začiatku je primárnym záujmom firmy ponúkať komplexné riešenie potrieb, začali sme od roku 1996 s vývojom a výrobou laboratórneho nábytku.

Teraz - po 25 rokoch skúseností sme Vám k dispozícii pri riešení každodenných starostí týkajúcich sa operatívneho zabezpečenia prác v laboratóriách. No sme nápomocní aj pri riešení zložitejších aktivít súvisiacich s kompletnou výstavbou, či rekonštrukciou nových laboratórií.