youtube video

pozrite si nás na YouTube


Kvalita
overená rokmi

Služby

Nebezpečné odpady


Zabezpečíme pre Vás zber a likvidáciu nebezpečných odpadov. Ako oprávnená osoba budeme od Vás v pravidelných intervaloch odoberať obaly od chemikálií, tuhé nebezpečné odpady, tekuté nebezpečné odpady, zariadime ich odvoz, uskladnenie a likvidáciu. Vaše pracovisko bude čisté a bezpečné.