pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Služby

Nebezpečné odpady


Zabezpečíme pre Vás zber a likvidáciu nebezpečných odpadov. Ako oprávnená osoba budeme od Vás v pravidelných intervaloch odoberať obaly od chemikálií, tuhé nebezpečné odpady, tekuté nebezpečné odpady, zariadime ich odvoz, uskladnenie a likvidáciu. Vaše pracovisko bude čisté a bezpečné.