youtube video

pozrite si nás na YouTube


Kvalita
overená rokmi

Sklo a porcelán

Laboratórne sklo a porcelán.


1. Sklo a porcelán
2. Laboratórne sklo
3. Sklo odmerné
4. Sklo pre filtráciu a lieviky
5. Fľaše a skúmavky
6. Prístroje
7. Sklo pre mikrobiológiu
8. Polotovary
9. Výrobky z kremeňa
10. Laboratórny porcelán

V priloženom súbore, ktorý si môžete stiahnuť a uložiť do svojho počítača, nájdete široký sortiment laboratórneho skla a porcelánu