youtube video

pozrite si nás na YouTube


Kvalita
overená rokmi

Obchodné podmienky

Spôsob objednania


Spoločnosť ITES Vranov, s r. o. prijíma len objednávky v písomnej forme a to cez e-mail, fax alebo klasickou poštou. Na objednávkach uvádzajte prosím katalógové číslo produktu alebo popis, resp. označenie produktu, ktoré je uvedené na cenovej ponuke. Príjem Vašich objednávok Vám obratom na požiadanie potvrdíme a Vašu objednávku zaradíme do systému, pričom jej bude venovaná náležitá pozornosť.