pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Obchodné podmienky

Záručné a platobné podmienky


Spoločnosť ITES Vranov, s r. o. poskytuje na produkty záručné lehoty podľa zákona. Podmienkou je dodržiavanie záručných podmienok a účelu, na ktorý má objednaný tovar slúžiť.

Na laboratórny nábytok poskytujeme záruku až do piatich rokov, a to v závislosti od použitých materiálov, smennosti prevádzky a laboratórnych podmienok. Zároveň Vám ponúkame záručný a pozáručný servis nábytku v podobe pravidelných prehliadok.

Platobné podmienky našej spoločnosti môžu byť pre Vás veľmi zaujímavé. Spoločnosť ITES Vranov, s r. o. nepracuje formou záloh. Štandardné lehoty splatnosti sú 30 dní, na základe individuálnej dohody je možné upraviť lehoty splatnosti až do 180 dní.