pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites

Referencie

Vybrané referencie laboratórneho nábytku - Česká republika


Výpis niektorých významných referencií – Česká republika

(pozn.: uvedené sú iba realizácie, pri ktorých bola realizovaná významná komplexná dodávka nábytku – pracovné stoly, digestory, mokré stoly, skrine a pod. )


- Česká rafinérska, a.s. Litvínov
- Lyckeby - Amylex (Škrobárny), Horažďovice
- Výskumný ústav vodohospodársky T.G. Masaryka, Praha


- NÁRODNÉ CENTRUM PRE NANOTECHNOLÓGIE, Česká akademie vied, Praha
- BAXTER BioScience, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy
- ČVUT, Matematicko fyzikální fakulta, Praha
- IMMUNOTECH Praha, člen skupiny BECKMAN-COULTER, výroba liečiv
- TEVA, a.s., Opava, výroba liečiv
- PHILIPS L.G. Displays, Hranice
- UNIVERZITA KARLOVA, Matematicko-fyzikální fakulta
- Vysoká škola banská, Ostrava
- Vysoká škola chemicko-technologická
- Techmania Science center, Plzeň
- Železniční poliklinika Plzeň


- AOYAMA Automotive Fasteners Czech, Lovosice
- TOYOTA PEUGEOT CITROEN AUTOMOTIVE, Kolín
- VITKOVICE STEEL a.s., Vítkovice, člen skupiny EVRAZ