pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje na prípravu vzoriek.


1. Centrifúgy
2. Čerpadlá a kompresory
3. Dosky a hniezda výhrevné
4. Hlbokomraziace boxy
5. Homoganizátory
6. Chladničky a mrazničky
7. Inkubátory
8. Klimatické komory
9. Kúpele vodné
10. Laminárne boxy
11. Miešačky magnatické
12. Miešadla hriadeľové
13. Mlyny a drviče
14. Odparky rotačné vákuové
15. Pece
16. Preosievačky a sitá
17. Príprava vzoriek pre chromatografiu
18. Prístroje na destiláciu vody
19. Sterilizátory (Autoklávy)
20. Sušiarne
21. Termostaty
22. Trepačky
23. Ultrazvukové kúpele a čističky
24. Umývacie a dezinfekčné automaty
25. Vývevy a vákuové systémy
26. Zariadenie na ultračistú vodu