pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín.


1. Analýza - mlieko, syry, pivo a víno
2. Analýza buniek
3. Analyzátor bodu vzplanutia
4. Analyzátor častíc
5. Detekcia a kvantifikácia bielkovín
6. Flokulátor
7. HPLC, AAS, GC
8. Kolorimeter
9. Kyvety
10. Mikroskopy
11. Mineralizačné termostaty
12. pH metre,konduktometre, oximetre, multimetre
13. Počítadlo kolónii
14. Priemyselná mikrobiológia
15. Refraktometre
16. Spektrofotometre
17. Stanovenie BSK
18. Turbidimetre
19. Váhy laboratórne a priemyslové
20. Viskozimetre